25.2.08

אחרי מות, קדושים אמור

...ou "Todo mundo é bonzinho depois que morre".

Nenhum comentário: